top of page
about-en
Kenes1.jpg

אודותינו

המכון למשפט ופילנתרופיה, הוא מכון מחקר שנוסד בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, באוניברסיטת תל-אביב, בשלהי שנת 2014; בהלימה עם מחויבות הפקולטה לצדק חברתי משימת העל של המכון היא לחקור את תפקידי הפילנתרופיה, לתמוך בחתירתה לקידום חברה שוויונית ומשגשגת ולסייע בשילובה האופטימלי במדיניות החברתית-כלכלית של ישראל.

600pxl_research_Icon.png
מחקר

המכון מקדם מחקר אקדמי רב תחומי ומחקר יישומי המתמקד בחשיפת מפת התרומות בישראל, בשאלת תפקידה ודרכי פעולתה של פילנתרופיה מוסדית בישראל, בבחינות גישות ותפיסות הומניסטיות בבסיסה של פילנתרופיה, בקשרים המורכבים בין פילנתרופיה לדמוקרטיה וכן במדיניות ביחס לפילנתרופיה ולארגוני חברה אזרחית בישראל.

הוראה והכשרה
600pxl_Teaching_Icon.png

המכון שואף לספק לסטודנטים, עורכי דין, משפטנים ואנשי מקצוע העוסקים בפילנתרופיה את ההזדמנויות להעמיק את הידע אודות פילנתרופיה ותפקידיה בחברה דמוקרטית ואת הכלים וההכשרה למלא את תפקידם כסוכני שינוי חברתי ותומכים בפילנתרופיה. 

600pxl_community_Icon.png
פיתוח קהילות ורישות

המכון מארח ומשתתף במגוון אירועים ובהם כנסים ישראליים ובינלאומיים, שולחנות עגולים ודיונים בקבוצות עבודה המשמשים כפלטפורמות להנגשת ממצאי המחקר ותובנותיו ולפיתוח וקיום דיאלוג רב־מגזרי מתמשך אודות פילנתרופיה, תפקידיה ודרכי פעולתה.

המפגשים מהווים פלטפורמה ללמידה, יצירתיות ושיתופי פעולה. דוגמה בולטת לפירותיהם היא הקרן לשיתוף תורמים הראשונה בישראל – קרן קשת – שזרעים להקמתה נזרעו במפגש שולחן עגול במסגרת פעילות המכון בשנת 2016 והמכון ממשיך ללוות את פעילותה.

מייסדים ושותפי

מייסדים ושותפים

דפנה נחמד מיתר

דפנה נחמד מיתר

יד הנדיב

יד הנדיב

פרופ' גיא מונדלק

פרופ' גיא מונדלק

עדנה פסט

עדנה פסט

קרן ברכה

קרן ברכה

פרופ' ישי בלנק

פרופ' ישי בלנק

עירית רפפורט

עירית רפפורט

קרן אדמונד דה רוטשילד

קרן אדמונד דה רוטשילד

פרופ' נטע זיו

פרופ' נטע זיו

ענת רמתי שעשוע

ענת רמתי שעשוע

קרן משפחת רודרמן

קרן משפחת רודרמן

פרופ' יורם מרגליות

פרופ' יורם מרגליות

צוות המכון

פרופ' גיא מונדלק

ראש המכון

עו"ד מיכל ארגמן-רון

חוקרת, מנהלת תוכנית המחקר למדיניות פילנתרופיה

ליהיא ברין

סטודנטית, רכזת מדיה חברתית

עו"ד גליה פיט

חוקרת, מנהלת המכון

ד"ר גיא שולץ

חוקר, מנהל תוכנית פילנתרופיה בראי מדעי הרוח והאומנויות

ד"ר אסנת חזן

חוקרת, מנהלת מעבדת המחקר לנתוני פילנתרופיה

ד"ר אירינה קרסנפולסקיה

חוקרת

ד"ר נועה קראוז-להב

חוקרת, מנהלת תכנית פילנתרופיה מוסדית (קרנות), ומשתלמת בתר דוקטורט

פרופ' נח דרזנר

חוקר אורח

צוות
תומכי ושותפי עבר

המכון מודה מאוד לפרופ' רון חנס, פרופ' רון חריס, ופרופ' נילי כהן על שותפותם ותמיכתם. כמו כן מודה המכון, לגב' מרשה ריקליס, מר אד פסקוביץ', גב' עדינה שפירו, מר חנוך ברקת ולקרן פעמי תקווה על תמיכתם בפעילות המכון.

bottom of page