top of page

ד"ר גיא שולץ

חוקר, מנהל תוכנית פילנתרופיה בראי מדעי הרוח והאומנויות

גיא שולץ בונה את "פילנתרופיה בראי מדעי הרוח והאומנויות", תוכנית חדשה שמטרותיה הן עידוד מחקר, פיתוח מערכי הוראה, ומתן במה להצגת מחקרים נוכחיים העוסקים בפילנתרופיה מתוך כלל הדיסציפלינות של מדעי הרוח והאמנויות. הנושא כולל מושגים קשורים ו/או תופעות חברתיות ותרבותיות הדומות לפילנתרופיה, מתוך הבנה שבין תרבויות ותקופות שונות ישנו גיוון נרחב במה שקשור למוסדות המארגנים פעילות של תמיכה במטרות ציבוריות מחוץ למסגרת המדינה.   


לגיא תואר שלישי בפילוסופיה (אוני' תל אביב), תואר שני בפילוסופיה (האוני' העברית) ותואר ראשון בפילוסופיה וב.א. כללי (האוני' העברית). במחקריו במסגרת התארים המתקדמים הוא חקר בעזרת מושגים בפילוסופיה פוליטית שאלות הקשורות לפילנתרופיה, במיוחד ביחס לקשר בין צדק ופילנתרופיה. את הדיסרטציה הוא כתב על מושג "המבנה הבסיסי של החברה" אצל הפילוסוף ג'ון רולס. לפני הדוקטורט גיא עסק מספר שנים בכתיבת בקשות, פיתוח משאבים וייעוץ במגזר השלישי.


bottom of page