top of page
educatin-en
Heart in a book.jpg

הוראה והכשרה

במסגרת המכון מוצעים קורסים אקדמיים רב תחומיים לצד קורסי הכשרה המיועדים לאנשי ונשות מקצוע בתחום הפילנתרופיה: תורמים ותורמות, אנשי ונשות מקצוע בקרנות, מנהלי ומנהלות ארגוני תשתית, גייסי וגייסות כספים, עו"ד, רו"ח ואנשי ונשות "פמילי אופיס" ודרגים מקצועיים בשירות הציבורי.

bottom of page