top of page
conference-en
full house 2 - Copy (2).jpg

הכנס הישראלי לפילנתרופיה

הכנס הישראלי לפילנתרופיה הוא מיזם משותף של ארגוני התשתית לפילנתרופיה בישראל: המכון למשפט ופילנתרופיה, פורום הקרנות בישראל, JFN ישראל, יוזמת יכולים נותנים וקרן קשת.

הכנס הדו-שנתי הוא פלטפורמה לפיתוח וחיזוק קהילה פילנתרופית מקומית משגשגת ומעורבת. הוא מהווה הזדמנות ייחודית לתורמים, לתורמות ולאנשי ונשות מקצוע בקרנות הפילנתרופיות לחקור את ההתפתחויות המקומיות, להחליף רעיונות, לקבל השראה וליצור קשרים ושותפויות חדשות.

bottom of page