top of page
Kenes1.jpg

צוות המכון

ליהיא ברין

ליהיא ברין

סטודנטית, רכזת מדיה חברתית

ד"ר נועה קראוז-להב

ד"ר נועה קראוז-להב

חוקרת, מנהלת תכנית פילנתרופיה מוסדית (קרנות), ומשתלמת בתר דוקטורט

עו"ד גליה פיט

עו"ד גליה פיט

חוקרת, מנהלת המכון

ד"ר אירינה קרסנפולסקיה

ד"ר אירינה קרסנפולסקיה

חוקרת

ד"ר אסנת חזן

ד"ר אסנת חזן

חוקרת, מנהלת מעבדת המחקר לנתוני פילנתרופיה

פרופ' נח דרזנר

פרופ' נח דרזנר

חוקר אורח

ד"ר גיא שולץ

ד"ר גיא שולץ

חוקר, מנהל תוכנית פילנתרופיה בראי מדעי הרוח והאומנויות

פרופ' גיא מונדלק

פרופ' גיא מונדלק

ראש המכון

עו"ד מיכל ארגמן-רון

עו"ד מיכל ארגמן-רון

חוקרת, מנהלת תוכנית המחקר למדיניות פילנתרופיה

bottom of page