top of page

עדנה פסט

עדנה פסט היא יזמית חברתית בתחום שוויון הזדמנויות בחינוך לאמנות בקרב אוכלוסיית המיעוטים בישראל עם היסטוריה מוכחת של ייסוד ומימון פרויקטים לחינוך לאמנות למיעוטים ישראלים. היא מעורבות בעמותות העוסקות בקידום אמנויות בישראל.


בשנת 2014 יזמה והקימה עדנה את המכון למשפט ופילנתרופיה באוניברסיטת תל-אביב, והעלתה את חקר הפילנתרופיה וקידום מדיניות על סדר היום החברתי-כלכלי של ישראל.

 

היא בעלת תואר ראשון במשפטים (LLB) ושני (בהצטיינות) במדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית וחברת לשכת עורכי הדין בישראל.

bottom of page