top of page

ענת רמתי שעשוע

ענת היא יזמית חברתית ופילנתרופית ישראלית. זה למעלה מעשרים שנה עוסקת בתחום ילדים, נוער וצעירים בסיכון במדינת ישראל. ענת מכהנת כיו"ר ארגון "אור שלום", מייסדת "הבית לסולידריות חברתית", יו"ר ומייסדת העמותה ע"ש אהרן שנדור לצעירים בסיכון חסרי עורף משפחתי, שותפה במיזם ההשכלה של תוכנית יתד ונשיאת הקרן הפילנתרופית של משפחת שעשוע.


קרן משפחת שעשוע היא קרן פילנתרופית ישראלית אשר הוקמה על מנת לצמצם פערים כלכליים וחברתיים במדינת ישראל.

הקרן מקדמת יזמות פילנתרופית חדשה, דינמית ומותאמת לצרכי החברה ומעורבת בארגונים חברתיים, בין היתר, במטרה לקדם ולהשפיע על יחסי פילנתרופיה ומדינה.


תחומי הפעילות המרכזיים של הקרן הינם: ילדים, נוער וצעירים בסיכון, חינוך טכנולוגי לאוכלוסיות פריפריה ועסקים קטנים תוך דגש ברמה הרוחבית על שיווין מגדרי, הערכה ומדידה, חדשנות וטכנולוגיה.

bottom of page