top of page

ד"ר אירינה קרסנפולסקיה

חוקרת

אירינה קרסנופולסקיה היא סוציולוגית (תואר שני, מנצ'סטר, 2006) החוקרת את ארגוני החברה האזרחית, את המגזר המלכ"רי ואת הפילנתרופיה. היא בעלת תואר דוקטור (אוניברסיטת רדבוד, 2021) ועבדה באקדמיה ב-12 השנים האחרונות.


במסגרת המכון חוקרת אירינה את הקשרים המורכבים – לעיתים בהלימה ולעיתים בקונפליקט – בין פילנתרופיה ודמוקרטיה. בתפקידה הקודם היא עבדה בבית הספר הגבוה לכלכלה במוסקבה, שם ערכה מחקר אקדמי ויישומי, וכן עסקה בהוראה. תחומי העניין של אירינה כוללים תשתיות לקידום שוויון ופרקטיקות של פילנתרופיה והתנדבות, יחסי ממשלה־מגזר מלכ"רי במשטרים לא מערביים ומתודולוגיות של מחקר סוציולוגי.

bottom of page