top of page

עו"ד מיכל ארגמן-רון

חוקרת, מנהלת תוכנית המחקר למדיניות פילנתרופיה

מיכל מובילה את תוכנית המחקר למדיניות במכון, וחוקרת במסגרתה את השיקולים, התמריצים והחסמים להקמת קרנות פילנתרופיות בישראל; את השפעת המדיניות והרגולציה על פעילות פילנתרופיה ברשויות המקומיות וכן עורכת ניטור של חקיקה והחלטות מיניסטריאליות אשר עשויות לצמצם את מרחב הפעולה של ארגוני החברה האזרחית והפילנתרופיה או לפגוע בהם.


מיכל בעלת תואר ראשון במשפטים ומנהל עסקים, בעלת תואר שני במשפטים (תכנית התואר מוסמך במשפטים, התמחות במשפט ציבורי, תל אביב - נורת'ווסטרן) ולומדת לתואר שני בספרות באוניברסיטת תל-אביב. לאחר התמחות משפטית בעמותת "אדם טבע דין" מיכל עבדה במשרד עוה"ד דפנה הולץ-לכנר. במסגרת עבודתה עסקה בליטיגציה מנהלית במגוון רחב של נושאים, קידום הליכי חקיקה ועבודה מול רשויות ממשלתיות ומקומיות. בהמשך עבדה מיכל בשתי עמותות חינוכיות ושמשה כיועצת משפטית ועסקה בפיתוח משאבים.


bottom of page