top of page

פרופ' נח דרזנר

חוקר אורח

 

נח ד. דרזנר (PhD University of Pennsylvania) הוא פרופסור אורח במכון למשפט ופילנתרופיה וחוקר אורח באגף לפיתוח משאבים ובארגון הבוגרות והבוגרים באוניברסיטת תל אביב (2023-2024). פרופסור דרזנר הוא חבר סגל בתוכנית להשכלה גבוהה וחוקר ראשי של מעבדת הצדקה (Tzedakah Lab)  בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת קולומביה בניו-יורק (Teachers College, Columbia University). בנוסף, נח הוא העורך המייסד של כתב העת Philanthropy & Education, מחברם של למעלה מ-55 פרסומים, כולל שישה ספרים.


נח ידוע בעולם כחוקר מוביל בממשק שבין פילנתרופיה וחינוך. עבודתו מתמקדת בפילנתרופיה ובגיוס כספים בהשכלה הגבוהה, תוך תשומת לב מיוחדת לאופן שבו זהויות חברתיות של א/נשים משפיעות על תרומה להשכלה גבוהה והדרכים שבהן מוסדות אקדמיים יכולים לערב בוגרים ובוגרות באופנים מכלילים יותר. נח הוא החוקר הראשי של The National (US) Alumni Giving Experiment, אשר בוחן על-ידי מערך ניסויי כיצד זהות חברתית משפיעה על נטייה לתרום ובאיזה היקף.

bottom of page