top of page

תרומות חברות ציבוריות בישראל

כמה מהחברות הגדולות במשק הישראלי הן חברות ציבוריות, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב: בנקים, חברות ביטוח, קמעוניות ויצרניות המזון, כיל, טבע ועוד ועוד... האם החברות הציבוריות נוטות לתרום לארגונים ללא כוונת רווח? כמה הן תורמות בסך הכל מדי שנה? מי הן החברות התורמות הגדולות? מהם סכומי התרומה הממוצעים? על כל אלה ושאלות נוספות תוכלו למצוא תשובות בפרסום השנתי אודות תרומות חברות ציבוריות.

סדרת פרסומים זו היא פרי שיתוף פעולה בין המכון למשפט ופילנתרופיה וארגון מעלה.


לכל הפרסומים בסדרה (לפתיחת הקובץ לחצו על התמונה):
Comments


bottom of page