top of page

פילנתרופיה, שוק והגבולות ביניהם – פורום חוקרים במדעי החברה

כחלק מן המאמץ לעידוד המחקר הבין תחומי פועל במסגרת המכון פורום חוקרי פילנתרופיה וחברה אזרחית - "פילנתרופיה, שוק והגבולות ביניהם" - שהוקם במשותף עם מרכז ספרא באוניברסיטת תל-אביב. בפורום משתתפים חוקרים וחוקרות ממגוון מוסדות אקדמיים ומטרתו החלפת ידע, רעיונות וביקורת באמצעות הצגת מחקרים, סיעור מוחות ופיתוח הזדמנויות לשיתופי פעולה. חוקרים וחוקרות בתחום מוזמנים להצטרף לפורום המחקר.bottom of page