top of page

מעבדת המחקר לנתוני פילנתרופיה, בהובלת ד"ר אסנת חזן

במסגרת המעבדה אנו עוסקות באיסוף ובעיבוד נתונים ובמחקר מבוסס נתונים אודות פילנתרופיה בישראל. כמו כן, אנחנו פועלות לשיפור תשתיות הנתונים בישראל באמצעות עידוד הרשויות לטייב ולהנגיש לציבור נתונים איכותיים ומהימנים אודות הפילנתרופיה בישראל לארגוני החברה האזרחית. תוצרי המעבדה כוללים: הפקת שנתון העמותות במסגרת מיזם משותף עם רשות התאגידים, ומחקרים נגזרים כגון בנושא יציבות מלכ"רים לפי מקורות מימון עיקריים; מחקר אודות דפוסי נתינה מקרנות בצפון אמריקה לארגונים חברתיים בישראל; מחקר אודות אפקטיביות הטבת המס לתרומה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה; ומעמד המלכ"ר במע"מ.


במעבדת המחקר אנו מחויבות לסטנדרט גבוה של מחקר בהתאם לכללים האקדמיים, אך יחד עם זאת, אנו מחויבות להציג את עבודותינו ואת התובנות שלנו באופן בהיר, כדי שהידע יהיה נגיש לציבור רחב ככל שניתן.

Comments


bottom of page