top of page

לתרום יותר באותו כסף: מיצוי הטבת המס בגין תרומה


בישראל כמו במרבית מדינות העולם המפותחות, נהוגות הטבות מס לתורמים המעמידים תרומות לארגונים ללא כוונת רווח אשר פועלים לקידום מטרות ציבוריות. זאת על מנת לתת תמריץ לתורמים להגדיל את תרומותיהם. בעוד מחקרים רבים בעולם עוסקים בבחינת האפקטיביות של מדיניות מס כזו לעומת אחרת בהגדלת סך התרומות, כמעט ואין בחינה של דפוסי מיצוי הטבת המס. בחינה זו משמעותית שהרי הטבת המס עשויה להשפיע רק על אותם תורמים שמיצו את ההטבה. תכלית המחקר הנוכחי היא לבחון את דפוסי המיצוי ואי־המיצוי של הטבת המס על ידי תורמים בישראל. המחקר מבוסס על נתוני רשות המיסים ונתונים מנהליים נוספים. מהמחקר עולה שרק כשליש מהתרומות בישראל מדווחות לצורך קבלת הטבת המס. מי הם התורמים שאינם נוטים למצות את ההטבה? ומה היקף הזיכוי שהיו יכולים לקבל? על כך בדוח המחקר המלא.


המחקר נערך על ידי ד"ר אסנת חזן מהמכון למשפט ופילנתרופיה, ופורסם באפריל 2022.
צפו בוידאו של הרצאה אודות המחקר:


Comments


bottom of page