top of page

יסודות הפילנתרופיה – בין שגרה לחירום. קורס העשרה לאנשי ונשות מקצוע
הפילנתרופיה היא תופעה מורכבת, הנטועה בתרבות, בזמן ובמקום. היא משולבת בחברה, בכלכלה ובפוליטיקה, והיא מעוררת סקרנות, עניין וביקורת. הקורס בוחן את הנושא לרוחב - מהיבטים אקטואליים, משפטיים, ואתיים. לנוכח הטלטלה שעוברת מדינת ישראל מאז השבעה באוקטובר, תינתן במה חשובה בקורס לתגובת הפילנתרופיה לאסון.

תכני הקורס יתייחסו לתפקידיה המגוונים של הפילנתרופיה בכלל ובישראל בפרט: כיצד היא ממלאת תפקיד בחברות דמוקרטיות בכך שהיא יוצרת ומאפשרת קיום של טובין ציבוריים בנוסף לשלטון המרכזי והמקומי; כיצד הממשל בישראל מתייחס אליה; וכיצד אופני ההתאגדות שלה מאפשרים להוציא אל הפועל חזונות פילנתרופיים. כמו-כן יילמדו נושאים הקשורים לנתונים אמפיריים על אודות הפילנתרופיה בישראל, להסדרי מיסוי, ליחסים עם ארגונים חברתיים, ולאופן שבו לעתים פועלת הפילנתרופיה בניסיון לשינוי המציאות הפוליטית והחברתית על בסיס תפיסות עולם.  

הקורס ממוקד בפילנתרופיה מוסדית והוא נותן מענה מתאים לאנשי ונשות מקצוע בקרנות פילנתרופיות, לנאמני הקדשות, לעורכי-דין ורואי-חשבון ואנשי "פמילי אופיס" שבמהלך עבודתם נפגשים עם פילנתרופיה או עם פוטנציאל לקיומה, ועשויים להשתמש בידע רוחבי ורלוונטי על אודותיה עבור לקוחותיהם.Comments


bottom of page