top of page

חרבות ברזל 2023: עדכון תמונת מצב הפילנתרופיה והחברה האזרחית

כמעט מיד לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" פורום הקרנות בישראל, JFN ישראל והמכון למשפט ופילנתרופיה החלו לקיים מפגשי וובינר במטרה לייצר ולשתף בתמונת מצב עדכנית שתוכל לשמש באופן אפקטיבי את השדה הפילנתרופי. במפגשים ניתן עדכון על-ידי גורמי מקצוע שונים ולצידו מתקיים דיון של החברים בארגונים השותפים.

הבריפים הכתובים מסכמים את עיקרי המפגש, תוך מתן דגש לצרכים ומענים נכון למועד הפרסום; מפרטים פערים ונושאים פתוחים; מרכזים מידע, יוזמות והזדמנויות ומציפים סוגיות לשיח ופיתוח בשדה הפילנתרופיה.עדכון "תמונת מצב" בנושא החברה הערבית בישראל בצל המלחמה. העדכון מתייחס למפגש שהתקיים ביום 15.10.23. במפגש ניתן דגש לצרכי חירום המאפיינים את החברה הערבית ופעולות למניעת הסלמה במרחבים המשותפים.

עדכון שני מתייחס למפגש שהתקיים ביום 24.10.23.

עדכון שלישי מתייחס למפגש שהתקיים בנושא ביום 7.11.23.

עדכון רביעי מתייחס למפגש שהתקיים ביום 19.11.23 והתמקד בנושא מיזמים פילנתרופיים.

עדכון חמישי מתייחס למפגש שהתקיים ביום 26.11.23 והתמקד בנושא מחקרים ונתונים.


עדכון "תמונת מצב" בנושא חינוך בצל המלחמה. העדכון מתייחס למפגש שהתקיים ביום 19.10.23. המפגש וסיכום הדברים הינם חלק מהנעת מהלך להקמת קבוצת עניין המיועדת לקרנות ותורמים פרטיים העוסקים בנושא החינוך.


עדכון נוסף בנושא חינוך, בדגש על סוגיות הקשורות בנוער במרכזי המפונים. בהמשך למפגש שהתקיים ביום 16.11.23.

עדכון "תמונת מצב" בנושא מפונים ומתפנים. העדכון מתייחס למפגש שהתקיים ביום 19.10.23. במפגש ניתנה סקירה אודות ההבדל בין מפונים ומתרעננים; ניתן דגש למענה הנדרש בטווח זמן בינוני וארוך וכן לאבחנה בין קהילות הומוגניות לקהילות של פרטים.
עדכון "תמונת מצב" בנושא החטופים והנעדרים. העדכון מתייחס למפגש שהתקיים ביום 25.10.23 בהובלת JFN ארה"ב. נציגי פורום משפחות החטופים והנעדרים תארו את פעילות הפורום בדגש על היבטים של אסטרטגיה, קמפיין בינלאומי ואפשרות למתן תרומות; נציג המשפחות שיתף בסיפורו האישי ובפעילות הנעשית וניתנה סקירה קצרה לגבי פעילות עו״ד ארווין קוטלר הנעשית על גבי התשתית הקיימת של מרכז ראול וולנברג הפועל גם בשגרה לשחרור אסירים ושבויים פוליטיים.

עדכון "תמונת מצב" בנושא תגובת החברה האזרחית - צרכים, מענים ואתגרים מהשטח. העדכון מתייחס למפגש שהתקיים ביום 25.10.23 בהובלת JFN ופורום הקרנות. במסגרת המפגש הוצג מיפוי בנוגע למצב ארגוני החברה האזרחית בדגש על היבטים כלכליים, ממשקי שיתוף פעולה עם הממשלה והפילנתרופיה; הוצגה תמונת ההתנדבות והאתגרים הקשורים בה; ניתנה סקירה בנוגע לפעילות החמ"ל האזרחי שהוקם עם פרוץ המלחמה וכן ניתן עדכון בנוגע למענה הממשלתי לעניין תכלול שיתופי הפעולה הרב מגזריים.
עדכון "תמונת מצב" בנושא היבטים בבריאות הנפש, טראומה וחוסן. העדכון מתייחס למפגש שהתקיים ביום 2.11.23. במפגש הוצגה מורכבות האתגר הנרחב וחסר התקדים בנושא, הוצגה פעילות נט"ל כדוגמה לארגון מנוסה בשדה, ניתנה סקירה של השדה מבחינת ארגוני החברה האזרחית לצד יוזמות נוספות, פורטו מעני משרד הבריאות וכן צוינו מספר שותפויות ויוזמות פילנתרופיות המקודמות בעת הזו.

עדכון שני מתייחס למפגש שהתקיים ביום 2.1.24 והתמקד בנושא חוסן, טראומה ופוסט טראומה בקרב חיילים.


עם פרוץ המלחמה, בשבת, 7.10.2023, נכנסו ארגונים חברתיים גדולים רבים למודל פעולה בחירום. להלן תמצית תמונת הפעילות, המענים, הצרכים, וההשקפה הזהירה אל העתיד מנקודת המבט של מגוון העמותות הגדולות הפועלות בשטח מאז שבת.

עדכון "תמונת מצב" בנושא המאבק באנטישמיות בקמפוסים בארה"ב. העדכון מתייחס למפגש שהתקיים ביום 2.11.23. במפגש ניתנה סקירה אודות המצב השורר בקמפוסים מאז פרוץ המלחמה, פורטו המענים והמהלכים המרכזיים המקודמים על-ידי הארגונים היהודיים העובדים יחד, ניתנו דגשים ביחס לשאלת המתח בין ביטוי שנאה לחופש הביטוי, פורטו צרכים מרכזיים רלוונטיים לעת הזו וכן התקיים דיון ביחס לשאלה האם על הפילנתרופיה "לסגור את פנקס ההמחאות".
עדכון "תמונת מצב" בנושא הרשויות המקומיות. העדכון מתייחס למפגש שהתקיים ביום 9.11.23. רשויות מקומיות שתושביהן פונו או התפנו במהלך המלחמה כמו גם רשויות מקומיות שקלטו מפונים ומתפנים, מתמודדות עם אתגרים חסרי תקדים במתן מענים לתושבים המפונים, המתפנים והמקומיים - בין היתר בתחומי הביטחון, התשתיות הארגוניות והלוגיסטיקה, חינוך, בריאות, רווחה ועוד. במפגש ניתנו דגשים מרכזיים מצד רשות קולטת (נציג עיריית ירושלים) לצד רשות מתפנה (ראש עיריית שדרות).
עדכון "תמונת מצב" בנושא נשים, נערות וילדות במלחמה. העדכון מתייחס למפגש שהתקיים ביום 21.11.23. במפגש ניתן רקע בנוגע לאי שוויון מגדרי מערכתי, פורטו דגשים בנושא צמתי הפגיעות בנשים בעת המלחמה וכן ניתנו דגשים באשר לתפקידי הפילנתרופיה.עדכון "תמונת מצב" בנושא רווחה תחת אש - הערכות שירותי הרווחה בעת המלחמה (דרך מקרה בוחן: אנשים עם מוגבלות), בהמשך למפגש שהתקיים ביום 29.11.23. במפגש תוארו האתגרים המרכזיים הנוגעים למערכת הרווחה והמענים הקיימים מצד הממשלה והחברה האזרחית, תוך מתן רקע ודגשים בנוגע לאוכלוסייה עם מוגבלות.


עדכון "תמונת מצב" בנושא משבר התעסוקה המחריף - והיום שאחרי, בהמשך למפגש שהתקיים ביום 6.12.23. במפגש תוארו האתגרים המרכזיים; ניתנה סקירת נתונים כללית (ביחס למצב טרום המלחמה ולמצב מאז פרוץ המלחמה); פורטו מעני משרד העבודה; פורטו קווים מנחים ביחס לשעת המשבר וכן הוצגו מספר תוכניות לדוגמה.
עדכון "תמונת מצב" בנושא אתגרי העוטף הצפוני של ישראל, בהמשך למפגש שהתקיים ביום 3.1.24. במפגש ניתן רקע כללי מבחינת נתונים על העוטף הצפוני ותמונת המצב הביטחונית; פורטו המענים הממשלתיים; ניתנה התייחסות ממוקדת למצב בקריית שמונה, להערכות של בית החולים "המרכז הרפואי לגליל" וכן מבחינת אתגרי כלכלה ותעסוקה; על רקע כל זאת פורטו מעני החברה האזרחית.

Comments


bottom of page