top of page

הכנס הישראלי לפילנתרופיה 2022

הכנס הישראלי לפילנתרופיה, 2022, שנערך סמוך ליציאה מתקופת הקורונה המשברית והכאוטית בחן את המגמות הגלובליות של הפילנתרופיה ואת הרלבנטיות שלהן לישראל, הציג אתגרים לדוגמה של הפילנתרופיה הישראלית וגם הצצה אל "התורמים החדשים" – יזמי הייטק צעירים ומצליחים המשלבים עשייה פילנתרופית בחייהם.Comments


bottom of page