top of page

הכנס הישראלי לפילנתרופיה 2019

הכנס הישראלי לפילנתרופיה, השני, נערך במרכז סוזן דלל בתל-אביב. במסגרתו הוצגה והושקה קשת – קרן שיתוף תורמים. כמו כן, במסגרת הכנס הוצג מחקר שנערך על ידי חברת שלדור ובליווי של ארגוני התשתית, תורמים ומנהלי קרנות אשר בחן את פעילות הפילנתרופיה המוסדית בישראל – יעדי תרומה (חינוך ומחקר, בריאות ובינוי) ואת אופני הפעולה (שיתופי פעולה בין-פילנתרופיים וממשלתיים).

Commenti


bottom of page