top of page

פרופ' יורם מרגליות

פרופסור יורם מרגליות היה ממייסדי המכון למשפט ופילנתרופיה והמנהל האקדמי הראשון שלו עד 2019. הוא מומחה למיסוי, מדיניות מס ומימון ציבורי. פרסם למעלה מ-60 מאמרים, בכתבי עת מובילים בכלכלה ובמשפטים, במגוון רחב של נושאים, לרבות: שילוב מיטבי של מערכות מס והעברה (רווחה); רפורמה בפנסיה; חוקים נגד אפליה; אופציות למניות לעובדים; מדיניות מס בינלאומית ככלי לצמיחה כלכלית; ניתוח כלכלי של פרופילינג בהקשרים של פשע ושל טרור; פרופילינג אתני בשדות תעופה; קצבאות ילדים; טיפים; שינוי אקלים; הימורים; טיפול מס אופטימלי בהפסדים; אחריות חברתית תאגידית, מיסוי משק בית ועוד רבים.


פרופסור מרגליות לימד קורסים במדיניות מס, מיסוי בינלאומי ומס הכנסה פדרלי בארה"ב, בבתי הספר למשפטים בהרווארד, ניו יורק, נורת'ווסטרן, טורונטו, מונש וסינגפור. הוא היה בין הראשונים שלימד במסגרת Coursera קורס על צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי.


פרופסור מרגליות נבחר באופן קבוע מדי שנה כאחד מ-100 המורים הטובים ביותר באוניברסיטה. קיבל בשנת 2012 את פרס רקטור אוניברסיטת תל אביב להצטיינות בהוראה. בשנת 2015 זכה בפרס זלטנר היוקרתי למצוינות במחקר.


ראו גם פרופיל באתר הפקולטה.

bottom of page