top of page
home-en
Conference.jpg

המכון למשפט ופילנתרופיה

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב

אודותינו

המכון למשפט ופילנתרופיה, הוא מכון מחקר שנוסד בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, באוניברסיטת תל-אביב, בשלהי שנת 2014; בהלימה עם מחויבות הפקולטה לצדק חברתי משימת העל של המכון היא לחקור את תפקידי הפילנתרופיה, לתמוך בחתירתה לקידום חברה שוויונית ומשגשגת ולסייע בשילובה האופטימלי במדיניות החברתית-כלכלית של ישראל. המכון פועל בשלושה אפיקים: מחקר; הוראה והכשרה; פיתוח קהילה ורישות.

תכניות המחקר

Image by Susan Q Yin

פרסומים

הוראה והכשרה

במסגרת המכון מוצעים קורסים אקדמיים רב תחומיים לצד קורסי הכשרה המיועדים לאנשי ונשות מקצוע בתחום הפילנתרופיה: תורמים ותורמות, אנשי ונשות מקצוע בקרנות, מנהלי ומנהלות ארגוני תשתית, גייסי וגייסות כספים, עו"ד, רו"ח ואנשי ונשות "פמילי אופיס" ודרגים מקצועיים בשירות הציבורי.

full house 2 - Copy (2).jpg

הכנס הישראלי לפילנתרופיה

הכנס הישראלי לפילנתרופיה הוא מיזם משותף של ארגוני התשתית לפילנתרופיה בישראל: המכון למשפט ופילנתרופיה, פורום הקרנות בישראלJFN ישראליוזמת יכולים נותנים וקרן קשת.

הכנס הדו-שנתי הוא פלטפורמה לפיתוח וחיזוק קהילה פילנתרופית מקומית משגשגת ומעורבת. הוא מהווה הזדמנות ייחודית לתורמים ולאנשי ונשות מקצוע בקרנות הפילנתרופיות לחקור את ההתפתחויות המקומיות, להחליף רעיונות, לקבל השראה, ליצור קשרים ושותפויות חדשות.

bottom of page