top of page

פילנתרופיה בראי מדעי הרוח והאומנויות, בהובלת ד"ר גיא שולץ

תוכנית המחקר החדשה יצאה לדרך בינואר 2023 ומטרתה לכנס לזירת שיח רחבה חוקרים וסטודנטים מתחומי מדעי הרוח השונים ולכונן רשת הקושרת בין מופעים שונים של פילנתרופיה בדיסציפלינות השונות (פילוסופיה, היסטוריה, ספרות, דתות, תרבויות, ארכיאולוגיה ועוד) ולהעמיד במות פדגוגיות יצירתיות לעידוד הלמידה והעיסוק בפילנתרופיה. בעתיד יקשור הפרויקט את רשת החוקרים עם רשתות חוקרים מתחום מדעי החברה, חוקרים בחו"ל וכן עם אנשי ונשות המעשה – תורמים ותורמות, אנשי מקצוע בקרנות ועוד - לשיח מעמיק, מעשיר, מעצב, מחזק וביקורתי אודות פילנתרופיה ותפקידיה החברתיים.

מוזמנים לאירוע "פילנתרופיה, תרבות וכח רך" באוני' ת"א ביום 22.5, 15:30-17:30:Comentários


bottom of page