top of page

צילום מצב

סדרה זו נכתבה בזמן אמת באפריל-מאי 2020, על רקע קריאה שעלתה משדה הפילנתרופיה המוסדית בישראל בשאלת הצרכים החיוניים של ארגונים חברתיים ומוטביהם עם התפרצות מגפת הקורונה. צוות המכון למשפט ופילנתרופיה התגייס לרכז את המידע אודות מצב המוטבים וצרכיהם, ומצב הארגונים החברתיים וצרכיהם לפי סוגי אוכלוסיות וקהלי יעד, העביר את המידע לרשת התורמים (JFN) ופורום הקרנות בישראל וסיכם את המידע בסקירת תמציות.


הסקירות בסדרה זו נכתבו על ידי גליה פיט מהמכון למשפט ופילנתרופיה.


לחצו על התמונה ותועברו למאמר:Comments


bottom of page