top of page

מרחב לשיח – מפרקטיקות אחריות תאגידית לגיבוש תפיסות אודותיה – סיכום סדנה הודו-ישראל


הדו"ח מסכם את הפרזנטציות, הדיונים, הרעיונות והתובנות שעלו בסדנה משותפת לחוקרים ואנשי מקצוע מישראל ומהודו אודות הפרקטיקות של אחריות תאגידית והאופן שבו הן משרתות ובונות תפיסות לטובת יצירת מדיניות המתמרצת אחריות תאגידית; זאת בפרט על רקע הסדר ה-MCSR בהודו, המחייב למעשה תאגידים לתרום מרווחיהם לטובת פרויקטים חברתיים.


הדו"ח נכתב על ידי ד"ר נהא פת'ז'קי מאוניברסיטת היידאראבד ונערך על ידה בשיתוף עם צוות המכון למשפט ופילנתרופיה.


Comments


bottom of page