top of page

מקרה מבחן: הפורום לשיפור הביטחון התזונתי וקידום אוכלוסיות עניות


סיפורו של ״הפורום לשיפור הביטחון התזונתי ואוכלוסיות עניות בישראל״ הוא סיפור על קבוצה קטנה של אנשים, בעיקר נשים, שיזמו והובילו שותפות בין עשרות קרנות ותורמים במשך כמעט עשור. הן יצאו לדרך בתגובה למצוקה ש״קראה״ להן לפעול. באלפי שיחות ובמאות מפגשים, במחשבה קדחתנית, ביצירתיות, בהתמדה ובמחויבות, הן יזמו פעולות מגוונות וטוו רשת של קשרים בין פילנתרופים, אנשי עמותות, מחוקקים ומקבלי החלטות, אנשי עסקים, מומחים ואקדמאים.


מטרת המחקר היא לתאר ולנתח את פעילות ה״פורום״ כמקרה מבחן לשותפות פילנתרופית המתגבשות לטובת בניית שדה סביב סוגיה חברתית.

מחקר זה נערך על ידי ד"ר אסנת חזן מהמכון למשפט ופילנתרופיה. המחקר פורסם במאי 2024.

Comments


bottom of page