top of page

ישראל במדד הסביבה הפילנתרופית הגלובלי 2022


מדד הסביבה הפילנתרופית הגלובלי הוא דו״ח עולמי המודד ומעריך את הסביבה שבתוכה פועלת הפילנתרופיה במדינות שונות על ידי בחינת התמריצים והחסמים לנתינה, תוך הארת המערכות המורכבות של תקנות, פוליטיקה ותרבויות שמעצבות את הפילנתרופיה העולמית.


כעולה מן הדו"ח ישראל שומרת על יציבות ביחס לשנים וזאת למרות חוסר היציבות הפוליטית המאפיינת את ממשלות ישראל בשנים האחרונות. עם זאת הדו"ח מעיד גם על היבטים שדורשים שיפור לאור ציונים נמוכים יחסית שישראל קיבלה במדדים כגון: תמריצי מס לנתינה, ונתינה חוצת־גבולות.


הפרק על ישראל נערך על ידי גליה פיט מהמכון למשפט ופילנתרופיה וד"ר חגי כץ מאוניברסיטת בן גוריון, ופורסם במרץ 2022.
Comments


bottom of page